เขาใหญ่ฟาร์มวิลเลจ(KHAO YAI FARM VILLAGE)

ฟาร์มแกะเขาใหญ่ ฟาร์มแกะ กิจกรรมเขาใหญ่ ฟาร์มเห็ดเขาใหญ่ แหล่งเรียนรู้ท่องเที่ยวเชิงเกษตร.

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เขาใหญ่ฟาร์มวิลเลจค่ะ แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรรูปแบบใหม่ โดยเน้นเกษตรแบบผสมผสาน เช่น การเพาะเห็ดทุกท่านจะได้รู้ถึงขั้นตอนการทำก้อนเห็ด วิธีการดูแลและการเก็บเห็ด และเชื้อราต่างๆภายในเห็ด การปลูกพืชผักสวนครัวมีทั้งผักสวนครัว และผักเศรษฐกิจ ที่นอกจากจะปลูกกินเองแล้ว ยังสามารถจำหน่าย เป็นการสร้างรายได้ให้ครัวเรือน การเลี้ยงไส้เดือนมูลไส้เดือนสามารถนำไปใช้ทดแทนปุ๋ยสารเคมีที่ราคาแพง มีประสิทธิภาพในการเร่งดอก ใบ ผล ลำต้น ซึ่งปลอดภัยต่อต้นไม้ 100 %และศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงซึ่งนำแนวคิดจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาทำเป็นเกษตรผสมผสาน มีทั้งแปลงนาสาธิต การเลี้ยงปศุสัตว์ และประมง หลังจากรับความรู้เชิงเกษตรไปเรียบร้อยแล้ว ทุกท่านยังสามารถร่วมกิจกรรมกับทางเราได้นะคะ ไม่ว่าจะเป็น กิจกรรมการปลูกผัก การทำก้อนเชื้อเห็ด การทำเทียนแฟนซี ฯลฯ โดยจะได้รู้ทุกขั้นตอนกระบวนการอย่างละเอียด และยังสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่ออีกด้วยคะ สุดท้ายนี้ อย่าลืมแวะมา ฟาร์มแกะ อีกกิจกรรมหนึ่งที่ทุกท่านสามารถเข้ามาป้อนหญ้า ป้อนนมให้น้องแกะหลากหลายสายพันธุ์ สามารถถ่ายรูปกลับไปเป็นที่ระลึกอีกด้วยคะ

Khao Yai Farm Village เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของเขาใหญ่ และ ยังเป็นศูนย์เรียนรู้เชิงเกษตร ที่มุ่งเน้นเทคโนโลยีในการทำการเกษตร และให้ความสำคัญกับ เกษตรอินทรีย์ เรามีศูนย์เรียนรู้ อยู่ด้วยกัน 8 สถานี

1. ฟาร์มแกะ สนุกกับกิจกรรม ให้อาหาร ป้อนนม ป้อนหญ้าแกะ และยังได้ความรู้จากวิทยากรประจำฟาร์มที่จะคอยแนะนำวิธีการเลี้ยงแกะ และอธิบายถึงแกะสายพันธุ์ต่างๆ

2.ฟาร์มกระต่ายกับเต๋า ดูความน่ารักของกระต่ายแสนเชื่อง กับ เต่าซูคาต้า เตาที่มีสายพันธุ์ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก

3.บ้านเทียน ทำเทียนแฟนซี เป็นของฝากกลับบ้าน มีให้เลือกทำหลากหลายรูปแบบ ทั้งเทียนรูปแกะ และ เทียนใส่แก้วหลายชั้นหลากสี

4.อุโมงค์ไส้เดือนดิน ทางเลือกใหม่ของการทำเกษตร การเลี้ยงไส้เดือนดิน เพื่อเอามูลมาทำปุ๋ย ในอุโมงค์เรามีไส้เดือน 2 สายพันธุ์ ด้วยกันได้แก่ แอฟริกันไนท์คอเลอร์ และ ไทเกอร์ มีการสาธิตขั้นตอนการเลี้ยง การเก็บเกี่ยวผลผลิต และการทำน้ำหมักมูลไส้เดือน อีกด้วย

5.การเผาถ่าน อีกศูนย์เรียนรู้ที่น่าสนใจ เทคนิคการเผาถ่าน มีทั้งการเผาแบบถังแนวนอน และตั้ง การเผาถ่านผลไม้ เพื่อให้ถ่านคงรูปเพื่อนำถ่านไปเป็นของที่ระลึก (ถ่านผลไม้) ใช้ดับกลิ่นในตู้เสื้อผ้า หรือรถยนต์เป็นต้น

6.Em การทำน้ำหมักชีวภาพ มีมากกว่า 20 สูตร พร้อมสูตรน้ำ em สับปะรด ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก

7.Green House โรงเรือนผักสลัด สำหรับผู้ที่สนใจการปลูกผัก ที่มีพื้นที่จำกัด และต้องการผักที่ปลอดสาร สามารถเข้าชมและสอบถามจากวิทยากร นักวิชาการการเกษตรที่จะคอยตอบคำถาม และให้คำแนะนำทุกขั้นตอนของการปลูกผักสลัด

8. บ้านเห็ด กิจกรรมสนุกๆ กับการเก็บเห็ดสดๆ เทคนิคการดูแลเห็ด การเพาะเห็ดในถุง เหมาะสำหรับคนรักสุขภาพทุกๆคน