สวนสาธารณะเขาแคน อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
– Pak Chong, Nakhonratchasima

สวนสาธารณะเขาแคน สวนสาธารณะเขาแคนถือเป็นแลนด์มาร์คของอำเภอปากช่องและเป็นประตูสู่อีสาน เป็นภูเขาเล็กๆไม่สูงมากมีบันไดให้เดินขึ้นไปเล่น ตอนเย็นๆไปนั่งเล่น และชมวิวเมืองปากช่อง เป็นสวนสาธารณะที่มีความร่มรื่น รวมถึงด้านข้างมีลานเอนกประสงค์ มีลู่วิ่ง รวมถึงฟิตเนสให้คนปากช่องมาออกกำลังกาย รวมถึงสามารถใช้เป็นพื้นที่จัดกิจกรรมของอำเภอปากช่องอีกด้วย

สวนสาธารณะเขาแคน – ปากช่อง, จังหวัดนครราชสีมา -http://www.relaxzy.com เขาแคน ประตูสู่อีสาน สวนสาธารณะเขาแคน อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา – Pak Chong, Nakhonratchasima #theta360 – Spherical Image – RICOH THETA