อ่างเก็บน้ำสายศร หรือ อ่างเก็บน้ำมอสิงโต (อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่)

ชมพระอาทิตย์ตกสุดชิว ชมแสงสุดท้ายของวัน ณ อ่างเก็บน้ำสายศร(มอสิงโต)@อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

อ่างเก็บน้ำสายศร ชื่อเดิมว่า หรือ อ่างเก็บน้ำมอสิงโต ซึ่งอยู่ระหว่างทางจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ – ผากล้วยไม้ ที่นี่มีจุดที่นิยมใช้เป็นที่ส่องสัตว์ อ่างเก็บน้ำสายศรเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดไม่ใหญ่นักใช้สำหรับอุปโภคบริโภคภายในบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และเพื่อเป็นแหล่งน้ำของสัตว์ป่า ซึ่งบริเวณขอบอ่างเก้บน้ำสายศรนี้เป็นอีกหนึ่งจุดชมวิวพระอาทิตย์ตก ไฮไลท์ที่นอกเหนือจากพระอาทิตย์ตก เรามักจะเห็นบรรดาสัตว์น้อยใหญ่ เช่น เก้ง กวาง ลิง และนก มากินน้ำบริเวณบ่อย รวมถึงเป็นสถานที่ที่ได้รับความนิยมในการถ่ายภาพพรีเว็ดดิ้ง เรามักจะได้พบเจ้าบ่าว-เจ้าสาวจูงมือกันมาถ่ายพรีเวดดิ้งสวยๆ ตรงจุดนี้อีกด้วย

จุดเด่น : อ่างเก็บน้ำสายศร(มอสิงโต)@อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เป็นจุดที่ วิว และองค์ประกอบหลายๆอย่างช่างลงตัวเหลือเกินในการพักกายพักใจ บนเขาใหญ่นี้ ลมเย็นๆ พัดน้ำไหลเอื่อยๆ เสียงนกร้องบ้าง เสียงเครื่องยนต์รถวิ่งบ้าง สลับๆกันไป มีนกแปลกๆ สวยๆ บินผ่านอยู่เรื่อยๆครับ ใครขึ้นเขาใหญ่ ขับผ่านมาผ่านไป ลองจอดแวะพักดูสัก 10 นาทีนะครับ สำหรับผม ณ อ่างเก็บน้ำแห่งนี้ มีดีมากกว่า แค่การขับรถผ่าน

 

อ่างเก็บน้ำสายศร อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา |http://www.relaxzy.com อ่างเก็บน้ำสายศร(มอสิงโต)@อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่. อ่างเก็บน้ำสายศร อุทยานแห่งชาติ เขาใหญ่ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ (Kaoyai National Park) · อ่างเก็บน้ำสายศร(มอสิงโต) #theta360 – Spherical Image – RICOH THETA

ประวัติ : อ่างเก็บน้ำสายศร หรือ ภาพอ่างเก็บน้ำมอสิงโต ดำเนินการสร้างโดย “นายบุญเรือง สายศร” หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่คนแรกเมื่อปี 2524 แต่เดิมเรียกกันว่าอ่างเก็บน้ำมอสิงโต โดยเรียกตามชื่อของเขามอสิงโตที่อยู่บริเวณหน้าอ่างเก็บน้ำซึ่งมีรูปร่างคล้ายกับสิงโต แต่ต่อมาในปี 2550 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “อ่างเก็บน้ำสายศร” เพื่อเป็นเกียรติแก่ “นายบุญเรือง สายศร” อดีตหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเเขาใหญ่คนแรก ผู้ซึ่งมีส่วนบุกเบิกในการจัดตั้งอุทยาน และไม่ให้ผู้คนทั่วไปเข้าใจผิดคิดว่าในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มีสิงโตอาศัยอยู่

 

ชมพระอาทิตย์ตก แสงสุดท้ายของวัน ที่อ่างเก็บน้ำสายศร เขาใหญ่ | http://www.relaxzy.com อ่างเก็บน้ำสายศรนี้ เป็นอ่างเก็บน้ำสำหรับใช้อุปโภคบริโภคภายในบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และเป็นแหล่งน้ำของสัตว์ ซึ่งบริเวณนี้เป็นอีกหนึ่งจุดชมวิวพระอาทิตย์ตก #theta360 – Spherical Image – RICOH THETA