” สวนผักปากช่อง  ตั้งอยู่ที่ ตำบลคลองม่วง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  ดำเนินการผลิตพืชผลทางการเกษตรหลากหลายชนิดมานานนับ10 ปี บนพื้นที่ 600 ไร่ อาทิ เช่น กุยช่าย ขึ้นฉ่าย เมล่อน ผักกาดกวางตุ้ง ไต้หวัน หน่อไม้ฝรั่ง ผักชี ผักสลัด รวมถึงเห็ดต่างๆ มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ร่วมกับงานด้านการเกษตรในกระบวนการผลิต จนสามารถกลายเป็นแหล่งผลิตรายใหญ่ที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและได้การรับรองมาตรฐาน GAP จากกรมส่งเสริมการเกษตร  ปัจจุบันยังเปิดให้หน่วยงานต่างๆ บริษัทเอกชน เยาวชนและบุคคลทั่วไปได้เข้ามาเยี่ยมชมศึกษาดูงานภายในฟาร์ม ด้วยบรรยากาศฟาร์มเกษตรท่ามกลางขุนเขาโอบล้อม  ทุ่งไม้ดอกสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนให้ได้มาถ่ายรูปตลอดทั้งปี มีพื้นที่สวนตกแตกแต่งภายในสำหรับจัดทำกิจกรรม พร้อมทั้งยังมีผลิตผลทางการเกษตรจำหน่ายแบบสดๆในราคาถูกกว่าท้องตลาด รวมถึงเครือข่ายด้านการเกษตร สวนผลไม้ ในบริเวณใกล้เคียงที่ได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐให้กลายเป็นเส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตรอีกหลายแห่ง และในอนาคตยังมีจุดมุ่งหมายที่จะจัดทำเป็น แหล่งท่องเที่ยวและ ศูนย์การเรียนรู้การเกษตรแบบสร้างสรรค์ เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้ สาธิตการผลิต แก่เยาวชนและเกษตรกรแบบครบวงจรอีกด้วย”