ศาลเจ้าพ่อเขาเขียว,ศาลเจ้าปู่เขาเขียว @ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

ศาลเจ้าพ่อเขาเขียวและศาลเจ้าปู่เขาเขียว ตั้งอยู่ก่อนทางขึ้นไปเขาเขียว นักท่องเที่ยวสามารถแวะลงมาศักการะขอพรก่อนขึ้นไปชมความงามของผาเดียวดายและผาตรอมใจบนเขาเขียวได้