วัดเขาวันชัยนวรัตน์
ชมภาพเมืองปากช่องจากวิวมุมสูง ณ วัดเขาวันชัยนวรัตน์

วัดเขาวันชัยนวรัตน์ ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2484 เป็นวัดป่าสาขาที่ 82 ของวัดหนองป่าพง มีศาลาศิลาไทยและโบสถ์หินลายไม้ที่สวยงามบนเขากลางเมืองปากช่อง สามารถชมวิวของเมืองปากช่องได้โดยรอบแบบ 360 องศา อยู่ฝั่งตรงข้ามกับเขาแคน (ประตูสู่อีสาน)
สิ่งที่น่าสนใจ : ปราสาทหินลายไม้ สูงเด่นเป็นสง่าอยู่บนยอดเขา ตัวปราสาทสร้างด้วยหินทรายลายไม้ โดยมีฐานเป็นสระน้ำที่สามารถส่งน้ำประปาไว้ให้ชาวบ้านในละแวกไว้ใช้ด้วย และสามารถชมวิวใต้น้ำได้ที่ชั้นล่างของปราสาท

วัดเขาวันชัยนวรัตน์ | http://www.reelaxzy.com ชมวิวเมืองปากช่องจากมุมสูง วัดเขาวันชัยนวรัตน์ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัด จังหวัดนครราชสีมา #theta360 – Spherical Image – RICOH THETA

ที่อยู่: หมู่ที่ 11 ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130