พีบี วัลเล่ย์ (PB Valley Khaoyai) และ เขาใหญ่ไวน์เนอรี่ (Khaoyai Winery)

ประวัติไร่พีบี วัลเล่ย์
จุดกำเนิดของ “ไร่พีบี วัลเล่ย์” เริ่มต้นขึ้นในปี พ.ศ. 2532 บนพื้นที่กว้างใหญ่กว่า 2,000ไร่ ล้อมรอบด้วยหุบเขาอันมีสภาพภูมิอากาศเหมาะสมสำหรับเพาะปลูกองุ่น และเป็นถิ่นกำเนิดของภูมิภาคผลิตไวน์เขาใหญ่ เจ้าของคือ คุณปิยะ ภิรมย์ภักดี ได้มีวิสัยทัศน์ที่ยาวไกลและเล็งเห็นโอกาสในการปลูกองุ่นเพื่อผลิตไวน์ไทยที่มีรสชาติระดับโลกภายใต้ชื่ออักษรย่อ พีบี ซึ่งมาจากชื่อ และนามสกุล ของท่าน ไร่พีบี วัลเล่ย์ มีพื้นที่ปลูกองุ่นทั้งหมดประมาณ 270 ไร่ พื้นที่ในการปลูกองุ่นแดงมากกว่าองุ่นขาว โดยจะใช้ระบบการเลี้ยงยอดแนวตั้ง (Vertical Shoot Positioning) ภายใต้การเลี้ยงต้นแบบสองแขนถาวร (Cordon Training) ซึ่งเป็นรูปแบบการปลูกองุ่นไวน์ที่เป็นมาตรฐาน โดยมีพื้นที่ปลูกองุ่นไวน์อยู่ที่ 220 ไร่ และองุ่นรับประทานผลสดที่ 50 ไร่เพื่อรองรับกับกำลังการผลิตที่มากขึ้นระบบให้น้ำแบบ น้ำหยดตามสาย ช่วงฤดูเก็บเกี่ยวองุ่นไวน์ จะเก็บเกี่ยวปีละครั้งในช่วงเดือนมกราคม ถึงกลาง เดือนมีนาคมของทุกปี

Khaoyai-Winery-พีบี-วัลเล่ย์-PB-Valley-Khaoyai

Khaoyai-Winery-พีบี-วัลเล่ย์-PB-Valley-Khaoyai

เขาใหญ่ไวน์เนอรี่
ในปี พ.ศ.2541โรงไวน์แห่งใหม่นี้ได้เริ่มเก็บเกี่ยวองุ่นไวน์ เข้ากระบวนการผลิตได้เป็นครั้งแรก ภายใต้การควบคุมดูแลของ คุณประยุทธ เปียงบุญทา ซึ่งจบการศึกษามาจากประเทศเยอรมัน ดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการโรงไวน์ และผู้ชำนาญในการผลิตและบ่มไวน์ของ พีบี วัลเล่ย์ เขาใหญ่ ไวน์เนอรี่ ทั้งยังเป็นผู้เชี่ยวชาญคนแรกของประเทศไทยอีกด้วย ไวน์ที่ผลิตในปี 2541 นั้นมีอยู่สามชนิดด้วยกัน คือ ไวน์แดง ไวน์ขาว และไวน์โรเซ่ ซึ่งบรรจุในขวดใสฝาเกลียวรูปทรงคนโทอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวโดยใช้ ชื่อว่า ไวน์เขาใหญ่ และในปี 2542 ขวดรูปทรงคนโทได้ถูกยกเลิกใช้บรรจุแล้วเปลี่ยนมาใช้ขวดมาตรฐานทรง Bordeaux ใช้จุกคอร์คในการปิดปากขวด และ screw cap ตามลำดับ
ต่อมาในปี 2550 คุณจุลพีระ สายตระกูล ซึ่งจบการศึกษาด้านการผลิตไวน์จากประเทศนีวซีแลนด์มาเป็นผู้ช่วยดูแล และควบคุมคุณภาพการผลิตไวน์คุณภาพให้กับโรงไวน์
ปัจจุบันเขาใหญ่ ไวน์เนอรี่ ผลิตไวน์คุณภาพได้ ประมาณ 120,000 -150,000 ขวด/ปี ซึ่งนำมาจำหน่ายสู่ท้องตลาด ภายใต้แบรนด์ สวัสดี, พีบี เขาใหญ่ รีเสิร์ฟ, ภิรมย์ รีเสิร์ฟ และ Lychee Schnapps ซึ่งโรงไวน์แห่งนี้ มีศักยภาพในการผลิตไวน์ได้เต็มรูปแบบถึง 600,000 ขวด/ปี เพราะมีเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปัจจัยที่สำคัญที่ทำให้ไร่ฯเราผลิตไวน์คุณภาพได้คือ ที่ตั้งอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 320-360เมตร สภาพดินเป็นดินร่วนปนดินเหนียว อุณหภูมิโดยเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ 15-28 องศาเซลเซียส และองุ่นที่ใช้ผลิตไวน์นำสายพันธุ์มาจากประเทศฝรั่งเศส สเปน อิตาลี และเยอรมนี

พีบี-วัลเล่ย์

พีบี-วัลเล่ย์

กิจกรรมชมไร่ฯ และโรงผลิตไวน์
กิจกรรมชมไร่ฯ ซึ่งบริการท่านด้วยรถนำเที่ยวและบรรยายโดยวิทยากร ที่ให้ทั้งความรู้และความเพลิดเพลินในการพาชมแปลงองุ่นและโรงผลิตไวน์ รวมถึงชิมไวน์ชั้นเลิศจากทางไร่ฯ กิจกรรมชมไร่ฯ และโรงผลิตไวน์ เปิดให้บริการทุกวัน 09.00-16.00 น.
โดยมีรอบดังนี้ 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.30 โดยใช้เวลา 1.15 ชั่วโมง

องุ่นเขาใหญ่-พีบี-วัลเล่ย์-PB-Valley-Khaoyai

องุ่นเขาใหญ่-พีบี-วัลเล่ย์-PB-Valley-Khaoyai

สายพันธุ์องุ่น
องุ่นที่ทดลองปลูกภายในไร่พีบี วัลเล่ย์ มีมากกว่า 50 สายพันธุ์ ทั้งองุ่นรับประทานผลสด และองุ่นผลิตไวน์ จากการทดลองปลูกในระยะเริ่มแรกพบว่ามีเพียงไม่กี่ชนิดเท่านั้นที่เจริญเติบโต และให้ผลผลิตได้ดีในสภาวะอากาศร้อนของเมืองไทย องุ่นหลักที่ใช้ในการผลิตไวน์ คือองุ่นสายพันธุ์ยอดนิยมที่ได้ทำการขยายใหม่เพิ่มเติมที่เราทดสอบแล้วว่าจะมีอนาคตที่ดีในภายภาคหน้า สายพันธุ์องุ่นไวน์หลักๆจะมี Shiraz or Syrah, Tempranillo, Cabernet Sauvignon, Dornfelder Chenin Blanc and Colombard. ช่วงฤดูเก็บเกี่ยวองุ่นไวน์ จะเก็บเกี่ยวปีละครั้งในช่วงเดือนมกราคม ถึงกลางเดือนมีนาคม และสามารถร่วมกิจกรรมกับเทศกาล Grape Harvest กับทางไร่ฯในช่วงเวลาดังกล่าวได้ทุกๆปี