ตลาดกลางดง หรือ ตลาดผลไม้กลางดง
( Klangdong Fruit Market Pakchong.)

ตลาดผลไม้กลางดง ตั้งอยู่ที่ ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา สภาพเป็นเพิงขายผลไม้และสินค้าทางการเกษตรมากมาย อยู่ติดกับถนนมิตรภาพ เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวเขาใหญ่แล้วขากลับจอดแวะซื้อผลไม้และสินค้าทางการเกษตรกลับไปเป็นของฝาก เนื่องจากสินค้าที่นี่มีความใหม่ สด สะอาด เพิ่งออกมาจากไร่ เป็นแหล่งจำหน่ายผลิตผลเกษตรของนครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียง ผลไม้ที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากของกลางดง คือ น้อยหน่า ซึ่งมีขายเกือบตลอดปี ช่วงเวลาที่มีขายมากเพราะต้นให้ผลดก คือ ช่วงเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม พันธุ์ที่นิยมปลูกกันมาก ได้แก่ พันธุ์ฝ้าย พันธุ์หนัง และพันธุ์ออสเตรเลีย พันธุ์ฝ้ายนั้นเป็นที่รู้จักกันมาช้านาน เป็นแหล่งจำหน่ายผลิตผลเกษตรของนครราชสีมา

ตลาดผลไม้กลางดง – การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย | http://www.relaxzy.com ตลาดผลไม้กลางดง เป็นแหล่งจำหน่ายผลิตผลเกษตรของนครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียง ผลไม้ที่มีชื่อเสียงมากของกลางดง คือ น้อยหน่า #theta360 – Spherical Image – RICOH THETA