จุดชมทิวทัศน์เขาเขียว (ผาตรอมใจ) Khao Kheow View Point
@ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

ผาตรอมใจ…..ผาแสนเศร้าแห่งยอดเขาเขียว

จุดชมทิวทัศน์เขาเขียว (ผาตรอมใจ) “ผาตรอมใจ” เป็นส่วนหนึ่งของเขาเขียว ซึ่งเป็นเขาหินทรายที่มียอดเขาสูง 1,200 เมตรจากระดับนํ้าทะเลปานกลาง เป็นจุดสูงสุดบนเขาใหญ่และภาคกลาง และเป็นพื้นที่ของกองทัพอากาศ มีฝนตกชุก และอากาศหนาวเย็นตลอดปี โดยมีลักษณะคล้ายผานกเค้าที่ภูกระดึง จะมองเห็นภูเขาร่มขวางอยู่เป็นแนวยาวและทิวทัศน์ที่สวยงามด้านจังหวัดปราจีนบุรี สามารถชมวิวได้สุดลูกหูลูกตา จุดชมทิวทัศน์เขาเขียว (ผาตรอมใจ) จึงถูกปกคลุมด้วยป่าดงดิบเขาและพันธุ์ไม้ที่ทนต่อสภาพอากาศหนาวเย็น เช่น ก่อ สนสามพันปี พญาไม้ และทะโล้ เนื่องจากความชื้นในอากาศสูง และปริมาณแสงส่องผ่านเรือนยอดไม้ได้รำไร กล้วยไม้ เฟิน และไลเคนหลากชนิดต่างพากันมาเกาะตามต้นไม้ กิ่งไม้ และคาคบไม้ เมื่อถึงฤดูหนาวนกจากไซบีเรียและจีนตอนใต้หลายชนิดจะอพยพมาอาศัยที่ “เขาเขียว” ทำให้เป็นแหล่งความหลากหลายทั้งพืชและสัตว์ เนื่องจากเขาเขียวเป็นป่าที่ค่อนข้างเงียบสงบ

จุดชมทิวทัศน์เขาเขียว จุดชมวิวผาตรอมใจ -http://www.relaxzy.com จุดชมทิวทัศน์ผาตรอมใจ – อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จุดชมทิวทัศน์เขาเขียว (ผาตรอมใจ) คู่มือท่องเที่ยว เขาใหญ่ จะมองเห็นภูเขาร่มขวางอยู่เป็นแนวยาวและทิวทัศน์ที่สวยงามด้านจังหวัดปราจีนบุรี #theta360 – Spherical Image – RICOH THETA

การเดินทาง : ถนนขึ้นผาเดียวดายและผาตรอมใจทำใหม่แล้ว ถนนลาดยางอย่างดี เส้นทางถึงยอดเขาเขียวมีระยะประมาณ 14 กิโลเมตร ช่วงกิโลเมตรที่ 9 มีเส้นทางลงสู่จุดชมทิวทัศน์ผาเดียวดาย ผ่านป่าดิบเขาที่ชุ่มชื้นและอากาศเย็นตลอดปีตามต้นไม้และโขดหินมีมอสและตะไคร่ขึ้นปกคลุมอยู่ทั่วไป บริเวณนี้ จะพบนกบนที่สูงหลายชนิด

จุดชมทิวทัศน์ผาตรอมใจ(เขาเขียว) | http://www.relaxzy.com จุดชมทิวทัศน์ผาตรอมใจ – อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จุดชมทิวทัศน์เขาเขียว (ผาตรอมใจ) คู่มือท่องเที่ยว เขาใหญ่ ปากช่อง เขาเขียว – เป็นภูเขาสูงอีกลูกหนึ่งของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ – Spherical Image – RICOH THETA

Note : จุดชมทิวทัศน์เขาเขียว (ผาตรอมใจ) เป็นจุดชมอาทิตย์ขึ้นยามเช้าเป็นดวงกลมสีแดงเหนือสันเขาร่มที่สวยงาม นับเป็นจุดชมทิวทัศน์ที่สวยงามน่าชมเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก