” 4 ม. +1 ขอเพียงเท่านี้ “

 4 ม. +1 ขอเพียงเท่านี้

4 ม. +1 ขอเพียงเท่านี้

ขอเพียง 4 ม. +1 ในทุกๆครั้งของการเข้าไปในพื้นที่ธรรมชาติ
.
1.ไม่ทิ้งขยะ เพราะขยะจากมือท่านอาจคร่าชีวิตสัตว์ป่า
2.ไม่ให้อาหารสัตว์ป่า เพราะสัตว์ป่ามีอาหารที่ปลอดภัยเหมาะสมอย่างเพียงพอในธรรมชาติ
3.ไม่ขับรถเร็ว เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายทั้งกับคนและสัตว์ป่า
4.ไม่ส่งเสียงดัง เสียงที่ดังเกินปกติจากกิจกรรมของมนุษย์ อาจส่งผลกระทบต่อสัตว์ป่าที่เป็นเจ้าของบ้านที่แท้จริง
+1 ไม่นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในเขตอนุรักษ์ฯ ทั้งนำมาเลี้ยง นำมาปล่อย ล้วนส่งผลกระทบต่อสัตว์ป่า และสัตว์เลี้ยงของท่านเอง
.
ให้ทุกการเดินทางเป็นมิตรกับธรรมชาติ
ให้ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากตัวเรา
” 4 ม. +1 ขอเพียงเท่านี้ “

Cr. กลุ่มใบไม้