วัดซับมืด ตำบลจันทึก
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

วัดซับมืด ตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง

วัดซับมืด ตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง

วัดซับมืด ตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง
เมื่อ พ.ศ. 2478 นายอินตา สุขแสวง ได้บุกเบิกถางป่าเพื่อทำไร่ ด้วยความที่เขาและป่า มีความสมบูรณ์มาก ส่งผลให้ตลอดทั้งวันมืดครึ่ม และในบริเวณนั้นบ่อน้ำซับ ออกมาจากแผ่นหิน ชาวบ้านที่มาทำไร่ได้ใช้ดื่มกิน ด้วยเหตุนี้ ชาวบ้านจึงเรียกสถานที่นี้ว่า (ถ้ำซับมืด)
ประมาณ พ.ศ. 2480 หลวงปู่ ลีลา อิสสโร ได้พบป่าและถ้ำเหมาะเป็นสถานที่สำหรับการบำเบ็ญภาวนา และมีพระมาจำพรรษาไม่ขาดสาย จึงมีการพัฒนาวัดเลื่อยมาในวัดมาเจย์ดีซึ้งเป็นที่ เก็บอัดฐิของ ของหลวงปู่ชาเจ้าอาวาสองค์ก่อน มีการออกแบบที่สวยงาน ได้มีการพระราชทานเพลิง โดยมี พระธรรมวิสุทธิ มงคล หรือหลวงตามหาบัว ญาณสมปนโน
มาร่วมเป็นองค์ประชุมเพลิงในครั้งนั้นด้วย

Cr.สมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่