ช้างเขาใหญ่.

ช้างเขาใหญ่.

▶️ทำอย่างไรเมื่อพบช้างป่า◀️
What To Do When Seeing Wild Elephants:

▶️หยุดรถ ห่างจากช้าง 30 เมตร
Keep a distance of at least 30 meters.

▶️ห้ามใช้แตร
Do not honk car horn.

▶️ห้ามใช้แฟลช
Do not flash bright light.

▶️ติดเครื่องยนต์ไว้เสมอ
Keep the car engine running.

▶️พบช้างกลางคืน ใช้ไฟต่ำ
Keep headlights on low beam at night.

▶️อยู่ในวงล้อมช้าง ออกทางที่ช้างน้อยที่สุด
If surrounded by a herd, escape through the part of the herd with the least elephants.

➡️สังเกตุอารมณ์ช้าง⬅️
How to observe the elephant’s temperament:
➡️อารมณ์ปกติ
Calm – tail and ears wagging
➡️อารมณ์เครียด
Stressed – tail and ears lifted up