ที่พักเกาะล้าน

ลารีนารีสอร์ทบายเดอะซีเกาะล้าน

จำนวนห้องพัก 8 ห้อง 61/1 หมู่ 7, ท่าหน้าบ้าน. เกาะล้าน, Koh Larn, พัทยา, ไทย
1,xxx บาท

ซันโตซารีสอร์ท

จำนวนห้องพัก 10 ห้อง 162 หมู่ 7(ท่าหน้าบ้าน) นาเกลือ บางละมุง ชลบุรี 20150, Koh Larn, พัทยา, ไทย
1,xxx บาท

บ้านไอทะเลออนซี

จำนวนห้องพัก 11 ห้อง 93 ท่าหน้าบ้าน เกาะล้าน, Koh Larn, พัทยา, ไทย
1,xxx บาท

บ้านพักชิดลม แอท เกาะล้าน

จำนวนห้องพัก 9 ห้อง153/2 หมู่ 7(500 เมตร จากท่าหน้าบ้าน) ต.นาเกลือ อ.บางละมุง, Koh Larn, พัทยา, ไทย 20150
1,xxx บาท

เดอะ ไลท์เฮาส์ เกาะล้าน

จำนวนห้องพัก 13 ห้อง 197/1 หมู่1 (หากจาท่าหน้าบ้าน 600 เมตร)ต.นาเกลือ อ.บางละมุง, Koh Larn, พัทยา, ไทย 20150
1,xxx บาท

น้องหญิง รีสอร์ท 2 แอท เกาะล้าน

จำนวนห้องพัก 10 ห้อง 176/13 ม.7(700 เมตร จากท่าหน้าบ้าน) ต.นาเกลือ อ.บางละมุง, Koh Larn, พัทยา, ไทย 20150
1,xxx บาท

โรงแรมเดอะ เรสท์

จำนวนห้องพัก 16 ห้อง (700 เมตรจากท่าหน้าบ้าน) นาเกลือ, บางละมุง, Koh Larn, พัทยา, ไทย 20150
1,xxx บาท

เคียงดาวรีสอร์ท

จำนวนห้องพัก 12 ห้อง 212/7 ม.7 (150 ม. จากท่าหน้าบ้าน) ต.นาเกลือ อ. บางละมุง, Koh Larn, พัทยา, ไทย 20150
1,xxx บาท

บ้านพักตายาย

จำนวนห้องพัก 11 ห้อง เลขที่ 235 หมู่ 7(600 เมตร จากท่าหน้าบ้าน) ต.นาเกลือ อ.บางละมุง, Koh Larn, พัทยา, ไทย 20150
1,xxx บาท

บ้านกันเอง

จำนวนห้องพัก 6 ห้อง (250 ม. จากท่าหน้าบ้าน ทางไปหาดตาแหวน), Koh Larn, พัทยา, ไทย 20150
1,xxx บาท

สุขขี ไอส์แลนด์ รีสอร์ท

จำนวนห้องพัก 12 ห้อง (200เมตรจากท่าหน้าบ้าน ทางไปหาดตายาย) ตำบลนาเกลือ อำเภอ บางละมุง, Koh Larn, พัทยา, ไทย 20150
1,xxx บาท

ก้ามปู รีสอร์ท

จำนวนห้องพัก 12 ห้อง 142/24 หมู่7(200 เมตร จากท่าหน้าบ้านทางไปหาดตายาย) ต.นาเกลือ อ.บางละมุง, Koh Larn, พัทยา, ไทย 20150
1,xxx บาท

บ้านราชาวดี แอท เกาะล้าน

จำนวนห้องพัก 30 ห้อง 210/17 หมู่ 7 (ทางไปหาดตายาย)ต.นาเกลือ อ.บางละมุง, Koh Larn, พัทยา, ไทย
1,xxx บาท

กัญจนพร รีสอร์ท แอท เกาะล้าน

จำนวนห้องพัก 6 ห้อง (800 เมตร ห่างจากท่าหน้าบ้าน) นาเกลือ, บางละมุง, Koh Larn, พัทยา, ไทย 20150
1,xxx บาท

บ้านรักน้ำ

จำนวนห้องพัก 8 ห้อง 181/10 หมู่ที่ 7 (700 เมตรจากท่าหน้าบ้าน ทางไปหาดนวล) นาเกลือ, Koh Larn, พัทยา, ไทย 20150
xxx บาท

น้องหญิงรีสอร์ท

จำนวนห้องพัก 11 ห้อง 176/13 ม.7 ท่าหน้าบ้าน เกาะล้าน, Koh Larn, พัทยา, ไทย 20150
1,xxx บาท

บ้านรินรัก

จำนวนห้องพัก 7 ห้อง 202 หมู่ 7, ท่าหน้าบ้าน, Koh Larn, พัทยา, ไทย 20150
1,xxx บาท

สุนทรีย์โฮม

จำนวนห้องพัก 7 ห้อง 210-27 Moo 7 Naklua Banglsmung, Koh Larn, พัทยา, ไทย 20150
1,xxx บาท

วีที รีสอร์ท

จำนวนห้องพัก 6 ห้อง 150 ม. จากท่าหน้าบ้าน, Koh Larn, พัทยา, ไทย
1,xxx บาท

บ้านร่มรื่น โฮมสเตย์

จำนวนบ้านพัก 1 ห้อง 127 หมู่7 (80 เมตรไปทางด้านขวาจากท่าหน้าบ้าน) ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง, Koh Larn, พัทยา, ไทย 20150
4,xxx บาท

บ้านชาวเกาะรีสอร์ท เกาะล้าน

จำนวนห้องพัก 8 ห้อง 210/31 หมู่ 7 (300 เมตรจากท่าหน้าบ้าน) ตำบลนาเกลือ อำเภอ บางละมุง, Koh Larn, พัทยา, ไทย 20150
1,xxx บาท

บ้านอิ่มเอม

จำนวนห้องพัก 9 ห้อง 210/2 หมู่ 7 ต นาเกลือ บางละมุง ชลบุรี, Koh Larn, พัทยา, ไทย 20260
1,xxx บาท

บีออร์คิด รีสอร์ท

จำนวนห้องพัก 14 ห้อง 212/6 ม 7 ต. นาเกลือ บางละมุง ชลบุรี, Koh Larn, พัทยา, ไทย
1,xxx0 บาท

บ้านศรีคูณ

จำนวนห้องพัก 4 ห้อง 182/16 หมู่ 7 อยู่ระหว่างท่าหน้าบ้านและหาดนวล, Koh Larn, พัทยา, ไทย 20150
1,xxx บาท

มูนไลท์ เฮาส์ แอ็ท เกาะล้าน โดย บ้าน ราชาวดี

จำนวนห้องพัก 30 ห้อง 210/17 หมู่ 7 (ทางไปหาดนวล 700 เมตร) ต.นาเกลือ อ.บางละมุง, Koh Larn, พัทยา, ไทย
1,xxx บาท

ราตรีสุมาลี รีสอร์ท

จำนวนห้องพัก 9 ห้อง 18/8 หมู่ 7 ระหว่างท่าหน้าบ้านและหาดแสม เกาะล้าน, Koh Larn, พัทยา, ไทย 20260
1,xxx บาท

ไทยเฮาส์ เกาะล้าน

จำนวนห้องพัก 5 ห้อง 97/11 หมู่7 ท่าหน้าบ้าน ต.นาเกลือ, Koh Larn, พัทยา, ไทย 20150
1,xxx บาท

ซีบีช เกสท์เฮาส์ 1 เกาะล้าน

จำนวนห้องพัก 10 ห้อง (หากจากท่าหน้าบ้าน 40 เมตร) หนองปรือ, บางละมุง, Koh Larn, พัทยา, ไทย 20150
1,xxx บาท

ซีบีช เกสท์เฮาส์ 2 เกาะล้าน

จำนวนห้องพัก 6 ห้อง (400 เมตร จากท่าหน้าบ้าน) หนองปรือ, บางละมุง, Koh Larn, พัทยา, ไทย 20150
1,xxx บาท

บ้านทิพย์สุคนธ์

จำนวนห้องพัก 6 ห้อง 100 เมตร ห่างจากท่าหน้าบ้าน, นาเกลีอ, บางละมุง, Koh Larn, พัทยา, ไทย 20150
1,xxx บาท

หมูแฮม แอท เกาะ ล้าน รีสอร์ท

จำนวนห้องพัก 10 ห้อง 400 เมตร จากท่าเรือหน้าบ้าน เกาะล้าน, เกาะล้าน, พัทยา, ไทย 20150
1,xxx บาท

ซีบรีซ เกสท์เฮาส์ 3 เกาะล้าน

จำนวนห้องพัก 6 ห้อง (400 เมตร จากท่าหน้าบ้าน) หนองปรือ, บางละมุง, เกาะล้าน, พัทยา, ไทย 20150
4,xxx บาท

หลงทะเลโฮมสเตย์แอทเกาะล้าน

จำนวนห้องพัก 9 ห้อง 156 Moo 7 (700 เมตรห่างจากท่าหน้าบ้าน) Naklua Banglamung Chonburi, เกาะล้าน, พัทยา, ไทย 20260
1,xxx บาท

บ้าน โคโค่นัท แอท เกาะ ล้าน

จำนวนห้องพัก 9 ห้อง 500 เมตร จาก ท่าหน้าบ้าน เกาะล้าน พัทยา ประเทศไทย, เกาะล้าน, พัทยา, ไทย 20150
1,xxx บาท

สุขขีบีช รีสอร์ท

อยู่ กลางหาดตาแหวน มีฟรีเตียงชายหาด ห่วงยาง และ wifi บริการห้องพัก และบ้านสำหรับ 6,8 คน จำนวนห้องพัก 11 ห้อง 195/4 ม.7 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง เมืองพัทยา จังหวัด ชลบุรี 20150 เบอร์โทร.038-434188 , 08-4670-1827
1,xxx บาท

Barberry Beach Resort

ห้องพักที่ตกแต่งสไตล์บูติค ด้านหลังติดภูเขา ด้านหน้าติดทะเล ฟรี WIFI เบอร์โทร. 084-868-3252
2,xxx บาท

โอ บ้านพัก เกาะล้าน

จำนวนห้องพัก 7 ห้อง (300 เมตรจาก ท่าเรือหาดตาแหวน) หนองปรือ, บางละมุง, เกาะล้าน, พัทยา, ไทย
1,xxx บาท

ซานาดู บีช รีสอร์ท

ที่พักยอดนิยม ห้องพักกว้าง ใกล้ชายหาด สามารถเดินเล่นน้ำได้ ไม่พลุกพล่าน จำนวนห้องพัก 80 ห้อง หาดแสม หมู่7 เกาะล้าน, พัทยา 20150 เบอร์โทร.081- 996- 0757
1,xxx บาท

บ้านแร่ เกาะล้าน

ห้อง พักสะอาด เตียงชายหาดที่หาดแสมฟรี เตาปิ้งย่างฟรี รถ รับ-ส่ง ฟรีจากท่าเรือหน้าบ้านมารีสอร์ท จำนวนห้องพัก 10 ห้อง เบอร์โทร. 090-7389473
1,xxx บาท

พอส รีสอร์ท แอนด์บาร์

จำนวนห้องพัก 8 ห้อง (ทางแยกหาดนวลกับหาดแสม) หนองปรือ, บางละมุง, เกาะล้าน, พัทยา, ไทย
1,xxx บาท

บ้านไอทะเล

บ้านสวย ตกแต่งด้วยสไตล์ Modern contemporary บรรยากาศดี เป็นส่วนตัว จำนวนห้องพัก 5 ห้อง เบอร์โทร. 085-506-5426 , 089-545-1988
1,xxx บาท

พิกุลรีสอร์ท

ติดทะเล พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก บรรยากาศดี มีบริการรถรับส่งท่าเรือหน้าบ้าน – รีสอร์ท เบอร์โทร.087-480 1327 , 081-602 9988
1,xxx-8,xxx บาท

Comments are closed.