ที่พักเกาะช้าง

รายชื่อโรงแรม ราคา
3 ซีซัน บังกะโล
54/4 หมู่ 4, หาดคลองพร้าว, เกาะช้าง, จังหวัดตราด 23170
พื้นที่ หาดคลองพร้าว     ความคิดเห็นผู้เข้าพัก :    (0 จาก 5)
ราคาเริ่มต้น : 1,500 บาท
กจาปุรี รีสอร์ท แอนด์ สปา
19/19 หมู่ 4 ตำบเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด 23170
พื้นที่ หาดไก่แบ้     ความคิดเห็นผู้เข้าพัก :    (0 จาก 5)
ราคาเริ่มต้น : 2,834 บาท
คชา รีสอร์ท แอนด์ สปา เกาะช้าง
88-89 หมู่ 4 หาดทรายขาว ตำบเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด 23170
พื้นที่ หาดทรายขาว     ความคิดเห็นผู้เข้าพัก :    (0 จาก 5)
ราคาเริ่มต้น : 2,240 บาท
คลองพร้าว รีสอร์ท
21/1 หมู่ 4 ตำบเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด 23170
พื้นที่ หาดคลองพร้าว     ความคิดเห็นผู้เข้าพัก :    (0 จาก 5)
ราคาเริ่มต้น : 1,232 บาท
ชีวาปุรี บีช รีสอร์ท
117 หมู่ 1 บางเบ้า เกาะช้างใต้ เกาะช้าง จ.ตราด 23170
พื้นที่ อ่าวบางเบ้า     ความคิดเห็นผู้เข้าพัก :    (0 จาก 5)
ราคาเริ่มต้น : 2,640 บาท
ช้าง คลิฟ รีสอร์ท
16/14 หมู่ 4 หาดทรายขาว เกาะช้าง ตราด 23170
พื้นที่ หาดทรายขาว     ความคิดเห็นผู้เข้าพัก :    (0 จาก 5)
ราคาเริ่มต้น : 1,275 บาท
ช้าง ปาร์ค รีสอร์ท
40/6 หมู่ 4 หาดไก่แบ้ ตำบเกาะช้างใต้ อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด 23170
พื้นที่ หาดไก่แบ้     ความคิดเห็นผู้เข้าพัก :    (0 จาก 5)
ราคาเริ่มต้น : 1,456 บาท
ซีบรีซบังกะโล เกาะช้าง
98/12 หมู่4 ไก่แบ้บีช ต.เกาะช้างอ.เกาะช้าง จ.ตราด, หาดไก่แบ้, เกาะช้าง (ตราด), ไทย
พื้นที่ หาดไก่แบ้     ความคิดเห็นผู้เข้าพัก :    (0 จาก 5)
ราคาเริ่มต้น : 990 บาท
ซีวิว รีสอร์ท
10/2 หมู่ 4 ตำบเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด 23170
พื้นที่ หาดไก่แบ้     ความคิดเห็นผู้เข้าพัก :    (0 จาก 5)
ราคาเริ่มต้น : 2,517 บาท
ทรอปิคอล บีช รีสอร์ท เกาะช้าง
42/1 หมู่ 2 บางเบ้า เกาะช้างใต้ เกาะช้าง จ.ตราด 23170
พื้นที่ อ่าวบางเบ้า     ความคิดเห็นผู้เข้าพัก :    (0 จาก 5)
ราคาเริ่มต้น : 1,000 บาท
นอร์เรน รีสอร์ท เกาะช้าง
31/1/1 หมู่ 4, คลองพร้าว, เกาะช้าง, จังหวัดตราด 23170
พื้นที่ หาดคลองพร้าว     ความคิดเห็นผู้เข้าพัก :    (0 จาก 5)
ราคาเริ่มต้น : 2,700 บาท
บาราลี บีช รีสอร์ท
77 หมู่ 4 หาดคลองพร้าว ตำบเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด 23170
พื้นที่ หาดคลองพร้าว     ความคิดเห็นผู้เข้าพัก :    (0 จาก 5)
ราคาเริ่มต้น : 3,024 บาท
บ้านปู เกาะช้าง รีสอร์ท
9/11 หมู่ 4 หาดทรายขาว ต.เกาะช้าง, อำเภอเกาะช้าง, จังหวัดตราด 23170
พื้นที่ หาดทรายขาว     ความคิดเห็นผู้เข้าพัก :    (0 จาก 5)
ราคาเริ่มต้น : 1,680 บาท
ปลาโลมา คลิฟ รีสอร์ท
11/2 หมู่ 4 หาดทรายขาว ตำบเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด 23170
พื้นที่ หาดทรายขาว     ความคิดเห็นผู้เข้าพัก :    (0 จาก 5)
ราคาเริ่มต้น : 1,058 บาท
ปานวิมานรีสอร์ท เกาะช้าง
8/15 หมู่ 4 หาดคลองพร้าว ตำบเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด 23170
พื้นที่ หาดคลองพร้าว     ความคิดเห็นผู้เข้าพัก :    (0 จาก 5)
ราคาเริ่มต้น : 3,900 บาท
พาราไดซ์ บังกะโล
98/12 หมู่ 4 ไก่แบ้ เกาะช้าง จ.ตราด 23170
พื้นที่ หาดไก่แบ้     ความคิดเห็นผู้เข้าพัก :    (0 จาก 5)
ราคาเริ่มต้น : 750 บาท
ภูมิยามะ บีช รีสอร์ท
99/1 หมู่ 4 บ้านคลองพร้าว ตำบเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด 23170
พื้นที่ หาดโลนลี่     ความคิดเห็นผู้เข้าพัก :    (0 จาก 5)
ราคาเริ่มต้น : 2,940 บาท
รามายานา เกาะช้าง รีสอร์ท แอนด์ สปา
19/9 หมู่ 4 หาดคลองพร้าว ตำบเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด 23170
พื้นที่ หาดคลองพร้าว     ความคิดเห็นผู้เข้าพัก :    (0 จาก 5)
ราคาเริ่มต้น : 1,918 บาท
รีมาร์ค คอทเทจ รีสอร์ท แอนด์ เรสเทอรองต์
36/1 หมู่ 4 หมู่บ้านคลองพร้าว ตำบเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด 23170
พื้นที่ หาดไข่มุก     ความคิดเห็นผู้เข้าพัก :    (0 จาก 5)
ราคาเริ่มต้น : 1,120 บาท
วิเจโฮเทล แอนด์ เฮล์ส สปา
34/2/3 หมู่ 4 หาดคลองพร้าว ตำบเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด 23170
พื้นที่ หาดคลองพร้าว     ความคิดเห็นผู้เข้าพัก :    (0 จาก 5)
ราคาเริ่มต้น : 1,344 บาท
วี.เจ. เรสซิเด้นท์
29/25 หมู่ 4, เกาะช้าง, หาดคลองพร้าว, จังหวัดตราด 23170
พื้นที่ หาดคลองพร้าว     ความคิดเห็นผู้เข้าพัก :    (0 จาก 5)
ราคาเริ่มต้น : 705 บาท
สยามบีช รีสอร์ท
100/1 หมู่ 4 ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด 23170
พื้นที่ หาดโลนลี่     ความคิดเห็นผู้เข้าพัก :    (0 จาก 5)
ราคาเริ่มต้น : 1,000 บาท
สยามเบย์ รีสอร์ท
100 หมู่ 4 ตำบเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด 23170
พื้นที่ หาดไก่แบ้     ความคิดเห็นผู้เข้าพัก :    (0 จาก 5)
ราคาเริ่มต้น : 1,000 บาท
หาดทรายขาว รีสอร์ท
1/1 หมู่ 3 หาดทรายขาว ตำบเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด 23170
พื้นที่ หาดทรายขาว     ความคิดเห็นผู้เข้าพัก :    (0 จาก 5)
ราคาเริ่มต้น : 1,899 บาท
อมารี เอ็มเมอรัล โคฟ รีสอร์ท
88/8 หมู่ 4 เกาะช้าง จังหวัดตราด 23170 ประทศไทย
พื้นที่ หาดคลองพร้าว     ความคิดเห็นผู้เข้าพัก :    (0 จาก 5)
ราคาเริ่มต้น : 3,528 บาท
อลีนา รีสอร์ท
9/10 หมู่ 4 หาดทรายขาว ตำบเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด 23170
พื้นที่ หาดทรายขาว     ความคิดเห็นผู้เข้าพัก :    (0 จาก 5)
ราคาเริ่มต้น : 1,000 บาท
อัญชลีน่า บีช ฟร้อน รีสอร์ท
58 หมู่ 1 ต.เกาะช้างใต้, หาดบางเบ้า, เกาะช้าง, ตราด 23170
พื้นที่ อ่าวบางเบ้า     ความคิดเห็นผู้เข้าพัก :    (0 จาก 5)
ราคาเริ่มต้น : 1,500 บาท
เกาะช้าง คลิฟ บีช รีสอร์ท
38/4 หมู่ 4 ตำบเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด 23170
พื้นที่ หาดไก่แบ้     ความคิดเห็นผู้เข้าพัก :    (0 จาก 5)
ราคาเริ่มต้น : 1,232 บาท
เกาะช้าง พาราไดซ์ รีสอร์ท
39/4 หมู่ 4 เกาะช้าง ตำบเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด 23170
พื้นที่ หาดคลองพร้าว     ความคิดเห็นผู้เข้าพัก :    (0 จาก 5)
ราคาเริ่มต้น : 2,352 บาท
เกาะช้าง รีสอร์ท แอนด์ สปา
39 หมู่ 4 ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด 23120
พื้นที่ หาดคลองพร้าว     ความคิดเห็นผู้เข้าพัก :    (0 จาก 5)
ราคาเริ่มต้น : 1,275 บาท
เกาะช้าง ลากูน รีสอร์ท
7/5 หมู่ 4 หาดทรายขาว ตำบเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด 23170
พื้นที่ หาดทรายขาว     ความคิดเห็นผู้เข้าพัก :    (0 จาก 5)
ราคาเริ่มต้น : 2,000 บาท
เกาะช้าง แกรนด์ ออคิด รีสอร์ท แอนด์ สปา
11/3 หมู่ 3 บ้านคลองสน ตำบเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด 23170
พื้นที่ หาดคลองสน     ความคิดเห็นผู้เข้าพัก :    (0 จาก 5)
ราคาเริ่มต้น : 1,344 บาท
เกาะช้าง ใบลาน บีช รีสอร์ท
37 หมู่ 1 บ้านใบลาน ต.เกาะช้างใต้ อ.เกาะช้าง จ.ตราด 23170
พื้นที่ หาดใบลาน     ความคิดเห็นผู้เข้าพัก :    (0 จาก 5)
ราคาเริ่มต้น : 949 บาท
เค บี รีสอร์ท
10/16 หมู่ 4 ตำบเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด 23170
พื้นที่ หาดไก่แบ้     ความคิดเห็นผู้เข้าพัก :    (4 จาก 5)
ราคาเริ่มต้น : 1,250 บาท
เคซี แกรนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา
1/1 หมู่ 4 บ้านหาดทรายขาว ตำบเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด 23170
พื้นที่ หาดทรายขาว     ความคิดเห็นผู้เข้าพัก :    (0 จาก 5)
ราคาเริ่มต้น : 2,619 บาท
เดอะ เดวา เกาะช้าง
24/1 หมู่ 4 หาดคลองพร้าว อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด 23170
พื้นที่ หาดคลองพร้าว     ความคิดเห็นผู้เข้าพัก :    (0 จาก 5)
ราคาเริ่มต้น : 3,840 บาท
เพ็ญนี บังกะโล รีสอร์ท
13/21 หมู่ 4 ตำบเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด 23170
พื้นที่ หาดไข่มุก     ความคิดเห็นผู้เข้าพัก :    (0 จาก 5)
ราคาเริ่มต้น : 890 บาท
เฟิร์ส บีช รีสอร์ท
1/1 หมู่ 3 หาดทรายขาว เกาะช้าง จ.ตราด 23170
พื้นที่ หาดทรายขาว     ความคิดเห็นผู้เข้าพัก :    (0 จาก 5)
ราคาเริ่มต้น : 3,149 บาท
แหม่มไก่แบ้ บีช รีสอร์ท
10/17 หมู่ 4 หาดไก่แบ้ ตำบเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด 23170
พื้นที่ หาดไก่แบ้     ความคิดเห็นผู้เข้าพัก :    (0 จาก 5)
ราคาเริ่มต้น : 900 บาท
โครัล รีสอร์ท
50/1 หมู่ 4 หาดไก่แบ้ ตำบเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด 23170
พื้นที่ หาดไก่แบ้     ความคิดเห็นผู้เข้าพัก :    (4 จาก 5)
ราคาเริ่มต้น : 1,058 บาท
โคโคนัท บีช รีสอร์ท
17/2 หมู่ 4 ตำบเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด 23170
พื้นที่ หาดคลองพร้าว     ความคิดเห็นผู้เข้าพัก :    (0 จาก 5)
ราคาเริ่มต้น : 1,058 บาท
โรงแรม คุ๊กกี้
7/2 หมู่ 4 หาดทรายขาว ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด 23170
พื้นที่ หาดทรายขาว     ความคิดเห็นผู้เข้าพัก :    (0 จาก 5)
ราคาเริ่มต้น : 1,120 บาท
โรงแรมอลีนา แกรนด์
9/2 หมู่ 4 หาดทรายขาว ตำบเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด 23170
พื้นที่ หาดทรายขาว     ความคิดเห็นผู้เข้าพัก :    (0 จาก 5)
ราคาเริ่มต้น : 1,200 บาท
ใบลาน ฮัท
6/2 หมู่ 1 เกาะช้างใต้ จ.ตราด 23170
พื้นที่ อ่าวใบลาน     ความคิดเห็นผู้เข้าพัก :    (0 จาก 5)
ราคาเริ่มต้น : 450 บาท
ไก่แบ้ บีช รีสอร์ท
10/5 หมู่ 4 ตำบเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด 23170
พื้นที่ หาดไก่แบ้     ความคิดเห็นผู้เข้าพัก :    (0 จาก 5)
ราคาเริ่มต้น : 2,200 บาท
ไชยเชษฐ์ รีสอร์ท
6/2 หมู่ 4 ตำบเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด 23100
พื้นที่ หาดคลองพร้าว     ความคิดเห็นผู้เข้าพัก :    (0 จาก 5)
ราคาเริ่มต้น : 1,139 บาท
ไทเกอร์ ฮัท
38/24 หมู่ 4 หาดคลองพร้าว ตำบเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด 23170
พื้นที่ หาดคลองพร้าว     ความคิดเห็นผู้เข้าพัก :    (0 จาก 5)
ราคาเริ่มต้น : 396 บาท
ไม่เป็นไร เกสท์เฮ้าส์
30/50 หมู่ 4 ตำบเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด 23170
พื้นที่ หาดไก่แบ้     ความคิดเห็นผู้เข้าพัก :    (0 จาก 5)
ราคาเริ่มต้น : 500 บาท
ไวท์เฮาส์ใบลาน รีสอร์ท
105/5 หาดใบลาน ตำบเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด 23170
พื้นที่ อ่าวใบลาน     ความคิดเห็นผู้เข้าพัก :    (0 จาก 5)
ราคาเริ่มต้น : 1,599 บาท
ไอยารา รีสอร์ท แอนด์ สปา
19/5 หมู่ 4 หาดคลองพร้าว ตำบเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด 23170
พื้นที่ หาดคลองพร้าว     ความคิดเห็นผู้เข้าพัก :    (0 จาก 5)
ราคาเริ่มต้น : 1,210 บาท